Slim flexibel

De flexibiliteit en robuustheid van de onderdelen vergemakkelijken elke lay-out en een mogelijke uitbreiding (in hoogte, lengte en breedte). Hellingbanen zijn geschikt voor inpandig alsmede uitpandig gebruik. De installatie van verwarmingselementen in de hellingbanen is optioneel. In bepaalde situaties, is ook een split- level systeem mogelijk.

Er is altijd de mogelijkheid om de capaciteit van de parkgarage aan de werkelijke situatie of nieuwe plannen aan te passen. Energie opslag mogelijk. Investeringen blijven hierdoor waardevol en kunnen in een geoptimaliseerde manier economisch worden benut. MPC Parking is een inzet op veiligheid, meer gebruikstijd, lagere onderhoudskosten, hogere winstgevendheid en risico minimalisering voor investeerders en ondernemers. De vraag en capaciteit, gebruik van de ruimte, baten en lasten zijn verenigbaar.

Voor beleggers is de inzet op de MPCparking een inzet op zekerheid, immers de in de tijd toenemende restwaarde van de aluminium constructiematerialen staat hier borg voor.
Exploitanten lopen minder risico omdat de parkeer capaciteit wordt afgestemd op de parkeerbehoefte waardoor inkomsten en kosten met elkaar in lijn zijn.

Upcycle
Dit impliceert, dat bouwelementen van de parkeergarage ook elders talloze malen kunnen worden hergebruikt.

Recycle
De bouwelementen leveren uiteindelijk aan het einde van de levenscyclus, een aanzienlijke opbrengst op wanneer deze worden gerecycled

  • Daken kunnen voor vele activiteiten worden gebruikt
  • Eenvoudig uit te breiden, in de hoogte en breedte
  • Investeringen worden goed benut als de toekomst verandert
  • Een drijvende parkeergarage behoort tot de mogelijkheden